I-a одд.
ВремеПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЕДАЧЕТВРТОКПЕТОК
08:00 - 08:45Предмет 1Предмет 3Предмет 5Предмет 1Предмет 2
08:50 - 09:35Предмет 2Предмет 1Предмет 6Предмет 5Предмет 6
10:00 - 10:45Предмет 2Предмет 4Предмет 7Предмет 5Предмет 7
10:50 - 11:35Предмет 3Предмет 4   
11:50 - 12:35     
I-b одд.
ВремеПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЕДАЧЕТВРТОКПЕТОК
08:00 - 08:45Предмет 1Предмет 2Предмет 5Предмет 6Предмет 7
08:50 - 09:35Предмет 1Предмет 2Предмет 1Предмет 6Предмет 4
10:00 - 10:45Предмет 4Предмет 3Предмет 5Предмет 5Предмет 7
10:50 - 11:35Предмет 4Предмет 6   
11:50 - 12:35     
I-c одд.
ВремеПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЕДАЧЕТВРТОКПЕТОК
08:00 - 08:45Предмет 1Предмет 3Предмет 5Предмет 1Предмет 2
08:50 - 09:35Предмет 2Предмет 1Предмет 6Предмет 5Предмет 6
10:00 - 10:45Предмет 2Предмет 4Предмет 7Предмет 5Предмет 7
10:50 - 11:35Предмет 3Предмет 4   
11:50 - 12:35     
I-d одд.
ВремеПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЕДАЧЕТВРТОКПЕТОК
08:00 - 08:45Предмет 1Предмет 3Предмет 5Предмет 1Предмет 2
08:50 - 09:35Предмет 2Предмет 3Предмет 6Предмет 5Предмет 2
10:00 - 10:45Предмет 2Предмет 4Предмет 7Предмет 5Предмет 7
10:50 - 11:35Предмет 3Предмет 4   
11:50 - 12:35     

Останати распореди

Останатите распореди може да се преземат со кликање на линковите подолу

II
Распоред - II(a) одделение  
Распоред - II(b) одделение  
Распоред - II(c) одделение  
Распоред - II(d) одделение  
III
Распоред - III(a) одделение  
Распоред - III(b) одделение  
Распоред - III(c) одделение  
Распоред - III(d) одделение  
IV
Распоред - IV(a) одделение  
Распоред - IV(b) одделение  
Распоред - IV(c) одделение  
Распоред - IV(d) одделение